Hvem er vi?

Som brugerlærer er vi en række almindelige mennesker i forskellige aldre og med forskellig baggrund.

Men til fælles har vi det, at vi alle er, eller har været ramt af psykisk sygdom, som på forskellig vis har haft indflydelse på vores tilværelse.

På den måden har vi et dybt kendskab til det, vi underviser i.

Hvad vil vi?

Vi har et ønske om, at vi gennem information og dialog kan bidrage til at øge kendskabet til psykiske sygdomme.

Derved håber vi på at kunne være med til at nedbryde den mystik og de fordomme, der er omkring det at leve med en paykisk sygdom.

Hvad kan vi?

Vi kan som et led i f.eks. jeres psykologiundervisning, temauger, projektarbejde, efteruddannelse eller fyraftensmøde, være med til at oplyse og eller gøre undervisningen mere nærværende og vedkommende ved at give jer en førstehåndsberetning - både omkring sygdommen, men også om de konsekvenser den har haft.