Image

Dan Lind Hansen

født 1959 - Er førtidspensionist - brugerlærer, og bor i Skjern.

Skizofrenien overmandede mig i 1984. Den giver sig udtryk i, at jeg hører stemmer, og er præget af flere forskellige former for angst. Jeg er kommet mig meget, og er som regel glad for min tilværelse, bl.a. er min datters lykke af stor betydning for mig. Hun er født i 1992.

Jeg startede som brugerlærer i psykiatri i 1996, og har stået overfor tilhørere med vidt forskellige baggrunde. Jeg er bl.a. gennem flere år blevet benyttet til at uddanne andre brugerlærere. Jeg er ansat et par timer om ugen af Ringkøbing-Skjern Kommune som koordinator under Socialpsykiatrisk Center.
Jeg kan indrette min undervisning alt efter hvilket emne der ønskes berørt.